facebook
fb

Wybrałeś plan „Dla Rosnących”

Imię i nazwisko (wymagane):

E-mail (wymagane):

Telefon:

Nazwa firmy (wymagane):

Preferowany termin kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Playlink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Czapińskiego 2, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Pozyskane przez Playlink dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Każda osoba udzielająca zgody ma możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody. Cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Każdy udzielający zgody ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Playlink profiluje dane w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej oferty.Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Playlink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Czapińskiego 2 informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w ramach marketingu bezpośredniego produktów własnych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.