Wydatki na marketing to inwestycja. Niezależnie od tego jaki rodzaj działań prowadzimy, warto traktować marketing jak długoterminową inwestycję, dzięki której możemy osiągnąć określone korzyści biznesowe.
 
Jednym z narzędzi, które może pomóc w osiągnięciu tych celów jest email marketing. To co wartościowe, wymaga czasu i tak jak w innych dziedzinach marketingu, nie ma tutaj dróg na skróty. Na efekty podejmowanych wysiłków trzeba poczekać, bo są one zwykle wynikiem metodycznej pracy, wiedzy oraz zaangażowania. Nastawienie na długofalowe działania pozwala oszczędzić sobie nerwów, rozczarowań czy błędnych przekonań.
 
Jak dobrze zaplanować kampanię email marketingową?
 
Email marketing jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów promocji marki i sprzedaży. Do jego największych zalet należą mierzalność, szybkość, skalowalność, i możliwość personalizacji. Mocną stroną jest też niewątpliwie wysoki stopień zwrotu z inwestycji. Badanie przeprowadzone wśród amerykańskich marketerów przez Direct Marketing Association i Demand Metrics wskazuje, że ROI z działań email marketingowych jest czterokrotnie wyższy (mediana: 122%) niż z innych form marketingu, takich jak social media, direct mail czy linki sponsorowane (mediana: 25-28%).
 
Tak wysoka skuteczność podawana wskazywana w raportach może rodzić pokusę by potraktować email marketing jak narzędzie, dzięki któremu przy intensywnym zaangażowaniu możemy osiągać natychmiastowe efekty w postaci np. wygenerowania ruchu na stronie, porcji leadów czy wzrostu sprzedaży. Warto jednak pamiętać, że o ile nie trudno o taki właśnie efekt to jest on zwykle krótkotrwały. Jak wspomniałem, nie ma tu dróg na skróty. Tylko dobrze przygotowana i odpowiednio rozplanowana w czasie kampania email marketingowa może się okazać kluczem do stałego zdobywania lojalnych klientów i wzmacniania pozycji marki.
 

Email marketing pozwala na właśnie takie budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. Dzięki kampaniom mailowym możemy wzbudzić zainteresowanie konkretnym produktem lub usługą. Skuteczny email marketing znacząco wpływa na postrzeganie profesjonalizmu firmy. Kluczowe znaczenie ma tutaj, tak jak w przypadku innych form marketingu, plan działania – swoisty przewodnik, który pozwala nam określić jaką drogą i dokąd zmierzamy. Bez niego będziemy działać ad hoc i narażać się na brak wyników i popełnienie błędów. Oto elementy, które powinniśmy brać pod uwagę, planując strategię email marketingową.
 


Cele:
 
Zdefiniowanie celów to podstawa do dalszych działań. Na samym początku powinniśmy więc odpowiedzieć sobie co chcemy osiągnąć prowadząc działania email marketingowe i w jakim czasie chcemy tego dokonać. Naszym celem może być zwiększenie sprzedaży i przychodów, ale też pozyskanie subskrybentów newslettera, czytelników bloga czy zwiększenie częstotliwości kontaktów marka-klient. Więcej o celach i podejściu do nich piszemy np: w tym artykule.
 
Oferta i środki:
 
Atrakcyjna oferta to podstawa sprzedaży. Przykładowo – jeśli naszym celem jest zwiększenie sprzedaży, środkiem do jego realizacji mogą być kupony czy kody rabatowe – email marketing jest znakomitym narzędziem ich dystrybucji.
 
Grupa docelowa:
 
Właściwe rozpoznanie grupy docelowej ma kluczowe znaczenie przy opracowywaniu strategii email marketingowej. Wysyłając jedną treść do całej bazy odbiorców, nie dopasowujemy się do oczekiwań ani potrzeb grupy docelowej. Dlatego konieczna jest segmentacja, czyli mówiąc ogólnie – dzielenie całej bazy odbiorców na mniejsze grupy, charakteryzujące się jakąś cechą.
 
Zanim jednak dokonamy segmentacji, musimy zbudować bazę odbiorców i zgromadzić dane. To długotrwały proces, wymagający cierpliwości. Ma jednak ogromne znaczenie, gdyż poprawnie zbudowana baza z uwzględnieniem zgód wymaganych prawnie to podstawa działań marketingowych. W tej kwestii zdecydowanie nie polecamy drogi na skróty takiej jak zakup bazy adresów. Niski koszt jest w tym przypadku złudną korzyścią. Trudno spodziewać się, aby email marketing oparty o bazy składające się z kupionych adresów przyniósł nam wzrost przychodów. Możemy za to spodziewać się „skutków ubocznych”, np. możemy zostać wpisani na czarną listę rozsyłających spam.
 
Optymalizacja kampanii email marketingowej
 
Gdy mamy już opracowany plan, kolejnym etapem powinno być jego wdrożenie i weryfikacja. Obejmuje ona analizę efektów, identyfikowanie potencjalnych błędów i bieżące optymalizowanie różnych elementów kampanii. Powodem do wprowadzenia zmian mogą być np. spadające wskaźniki CTR czy Open Rate. W takiej sytuacji warto sprawdzić kilka elementów – np. poprawność wyświetleń na różnych programach pocztowych, właściwie podlinkowane, przycisk CTA, trafiona pora wysyłki, właściwy dobór tematu wiadomości, dopasowanie komunikacji do grupy docelowej, wreszcie czy nie popełniliśmy błędu na etapie opracowywania założeń.
 
Podsumowując, mimo pokusy w postaci szybkich, często jednorazowych efektów, warto traktować email marketing jako długofalowe działanie. Przy takim spojrzeniu, podstawą naszej aktywności powinien być plan działania, w którym określimy nasze cele, grupę docelową oraz środki, którymi chcemy założone cele osiągnąć. Konieczna jest stała analiza efektów i bieżąca optymalizacja kampanii. Takie podejście wymaga wiedzy, dużej ilości pracy i zaangażowania, jednak korzyści, które osiągniemy będą dużo większe niż w przypadku pojedynczych, realizowanych ad hoc wysyłek. Wyniki dobrze zaplanowanej i na bieżąco optymalizowanej kampanii email marketingowej mogą przerosnąć nasze oczekiwania.